Archive for novembre 2008

DECRET SOBRE L’OBERTURA DE LA CAUSA DE CANONITZACIÓ PER DECLARACIÓ DE MARTIRI DELS SERVENTS DE DÉU JOAN TORRES TORRES I XX SACERDOTS DIOCESANS COMPANYS MÀRTIRS

VICENTE JUAN SEGURA, PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÒLICA, BISBE D’EIVISSA FEM SABER: Que atesos els nombrosos escrits d’alguns sacerdots i seglars, i escoltats otrosmuchos testimonis que sol·liciten el començament de la causa de canonització de JUAN TORRES TORRES i Companys Màrtirs, immolats per odi a la fe, segons es desprèn,…

Read More