Archive for setembre 2014

Carta als sacerdots Sobre les oracions per al Sínode

Benvolgut germà en el sacerdoci: El Sant Pare ha establert que el diumenge 28 de setembre a tota l’Església es pregui per la III Assemblea General Extraordinària del Sínode dels Bisbes sobre el tema “Els reptes pastorals de la família en el context de l’evangelització”, que s’obrirà el diumenge 5 d’octubre i que es clausurarà…

Read More