Archive for març 2016

FESTA DE SANT JOSEP. 19 març 2016

El record i la celebració de les festes dels sants són sempre per a nosaltres un motiu de joia i un estímul. Perquè ells van saber ser fidels a la crida de Déu. I tots nosaltres estem també convidats i cridats per Déu a la santedat, a viure amb fidelitat la nostra vida. A l’interior…

Read More