Altres Delegacions

ECUMENISME I DIÀLEG INTERRELIGIÓS:
Sra. Lia Riemer Nadal
Tel. 971 31 27 74
Email: ecumenismeivissa@www.obispadodeibiza.es

MANS UNIDES
Sra. Josefa Ribas Tur
Tel. 971 31 27 73
Email: ibiza@manosunidas.org

 

ENSENYANÇA:
Pascual Lázaro Melendez, F.S.C.
Tel. 971 19 28 04
Email: ensenyaneivissa@www.obispadodeibiza.es

INSTITUTS DE VIDA CONSAGRADA:
Hermano Buenaventura Pol Marcus, F.S.C.
Tel. 971 19 28 04
Email: vidaconsagrada@obispadodeibiza.es

MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL:
Na. Ana Belen Amigo Vich
Tel. 971 31 27 73
Email: medios@www.obispadodeibiza.es

DELEGACIÓ DE SALUT:

M.I. Mn. Pere Miquel López Muñoz

Tel 678 88 67 96

Email: pastoraldelasalud@obispadodeibiza.es

LITÚRGIA I PATRIMONI: 
M.I. Mn. Francesc Xavier Torres Peters
Tel. 971 39 08 92
Email: liturgiapatrimoni@obispadodeibiza.es

MISSIONS: 
Sor Antonia Tur Ribas
Tel. 971 31 27 73 / 609051498
Email: misio@obispadodeibiza.es

PASTORAL PENITENCIÀRIA:
Rvdo. P. José Ricardo Hayes
Tel 971 19 82 89
Email: sansalvador@obispadodeibiza.es

SUPERVISIÓ DE LES OBRES DE L’ESGLÉSIA:
Sr. Joan Francesc Riera Ferrer
Tel. 971 31 27 74

DELEGACIÓ DE TURISME I TEMPS LLIURE:
Rvdo. P. Marcelo Gabriel Jofré
Tel. 971 31 27 74
Email: canciller@obispadodeibiza.es

DELEGACIÓ DE MIGRACIONS:
Tel. 971 39 08 92
Email: migraciones@obispadodeibiza.es