Bisbe (sede vacant)

SEDE VANCANT:

Pel moment, la sede del Bisbat d' Eivissa està vacant.