Cartes Pastorals

CARTA PASTORAL AMB MOTIU DEL COMENÇAMENT DE LA VISITA PASTORAL

Benvolguts germans en el sacerdoci, Benvolguts Religiosos i Religioses, i estimats fidels de la diòcesi d’Eivissa: Amb aquesta Carta desig comunicar-vos que vaig a iniciar la Visita Pastoral a la diòcesi. Amb ella pretenc acompanyar-vos a tots vosaltres, sacerdots, religiosos, religioses i fidels laics de les diferents parròquies i comunitats, compartir el goig de la…

Read More