Homilies

HOMILIA A LA VETLLA PASQUAL S.I. CATEDRAL 15 D’ABRIL DE 2017

La nostra celebració extraordinària d’avui ens convida a acollir amb alegria les paraules que l’Àngel del Senyor va dir quan s’estava acabant el dissabte després de la crucifixió de Jesús i estava arribant el diumenge: “« Vosaltres no tingueu por, perquè sé que busqueu Jesús , el Crucificat; no és aquí, ha ressuscitat, com ho…

Read More

MISSA DE DIJOUS SANT

1.-Avui en tota l’Església ens vam reunir per celebrar la institució de l’Eucaristia per part del nostre Senyor Jesucrist en la vigília de la seva passió. L’Eucaristia és l’aliment espiritual amb el qual la persona es nodreix per enfortir el seu esperit, de manera que sigui forta i eficient per mantenir la lluita contra el…

Read More

SANTA MISSA CRISMAL S.I. CATEDRAL 13 D’ABRIL DE 2017

Estimats germans sacerdots, Benvolguts membres de la vida religiosa, Fidels laics, Benvolguts germans i germanes, fills tots de Déu. El Dijous Sant els sacerdots, acompanyats per persones a les que estimem i servim, ens vam reunir per celebrar aquesta Eucaristia en aquest dia en què celebrem que Jesús, que va servir com a Summe Sacerdot…

Read More

DIUMENGE DE RAMS • CICLE A • 9 abril 2017

Amb la solemne celebració de la memòria de l’entrada de Jesús a Jerusalem hem començat la Setmana Santa, aquesta gran i extraordinària Setmana en la qual l’Església, per mitjà de les obres de tots els que som membres de la mateixa contemplarem Jesús que s’ofereix a favor nostre, acollirem la institució de l’Eucaristia i del…

Read More

FESTA DE SANT FRANCESC DE PAULA

Podem dir que el tema dominant de les tres lectures d’aquest diumenge és el poder de Déu. Així aquest poder diví es manifesta davant del poble hebreu, humiliat fins a l’extrem, comparat pel Profeta Ezequiel en un gran cementiri, en una gran extensió d’ossos secs (1r lectura). I no obstant això, aquest poble serà protegit…

Read More

HOMILIA AL 144 ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DE LA CONGREGACIÓ DE LES GERMANETES DELS ANCIANS DESEMPARATS València, Casa Mare de la Congregació 27 gener 2017

Amb aquesta Eucaristia solemne, donem gràcies a Déu pel 144 aniversari de la fundació de la Congregació de les Germanetes dels Ancians Desemparats que la història fixa el dia 27 de gener de 1873, a Barbastre, encara que poc després es va traslladar la seu de la casa Mare a aquesta casa l’11 de maig…

Read More

CELEBRACIÓ DE LA INSTITUCIÓ DEL DEL MINISTERI DE L’ACOLITAT A DOS SEMINARISTES. 4 de gener de 2015. Parròquia de Nostra Senyora del Roser

Les lectures que s’han proclamat aquest diumenge volen fer dues finalitats: primer fer-nos repensar, meditar, aprofundir més encara amb la ment i el cor el Misteri del Verb Encarnat, perquè després nosaltres ho reproduïm en el nostre comportament en la vida; i segon de presentar davant dels nostres ulls el designi meravellós de Déu pel…

Read More