Homilies

FESTA DE SANT FRANCESC DE PAULA

Podem dir que el tema dominant de les tres lectures d’aquest diumenge és el poder de Déu. Així aquest poder diví es manifesta davant del poble hebreu, humiliat fins a l’extrem, comparat pel Profeta Ezequiel en un gran cementiri, en una gran extensió d’ossos secs (1r lectura). I no obstant això, aquest poble serà protegit…

Read More

HOMILIA AL 144 ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DE LA CONGREGACIÓ DE LES GERMANETES DELS ANCIANS DESEMPARATS València, Casa Mare de la Congregació 27 gener 2017

Amb aquesta Eucaristia solemne, donem gràcies a Déu pel 144 aniversari de la fundació de la Congregació de les Germanetes dels Ancians Desemparats que la història fixa el dia 27 de gener de 1873, a Barbastre, encara que poc després es va traslladar la seu de la casa Mare a aquesta casa l’11 de maig…

Read More

CELEBRACIÓ DE LA INSTITUCIÓ DEL DEL MINISTERI DE L’ACOLITAT A DOS SEMINARISTES. 4 de gener de 2015. Parròquia de Nostra Senyora del Roser

Les lectures que s’han proclamat aquest diumenge volen fer dues finalitats: primer fer-nos repensar, meditar, aprofundir més encara amb la ment i el cor el Misteri del Verb Encarnat, perquè després nosaltres ho reproduïm en el nostre comportament en la vida; i segon de presentar davant dels nostres ulls el designi meravellós de Déu pel…

Read More

HOMILIA A LA CELEBRACIÓ DEL JUBILEU DE LA MISERICÒRDIA DE LES CONFRARIES DE LA DIÒCESI D’EIVISSA Santa Eulàlia, diumenge 23 d’octubre de 2016

Estimats germans i germanes, fills tots de Déu: 1. Ens vam reunir aquest diumenge aquí a Santa Eulàlia un bon grup de fidels cristians, la majoria dels quals sou membres de les diferents confraries de la nostra Diòcesi. I en aquest diumenge, en aquesta celebració viurem tres coses: a) d’una banda, és un diumenge més…

Read More