Catequesi

El Signe de Rentar els Peus

En el Sopar Jesús es posà a rentar els peus dels deixebles (Jo 13, 1-5)

És una actitud de servei i d'humilitat: comprovar l'actitud de Jesús a Fil 2, 8-8 i en Mc. 10, 11-45 Què pot significar que en el quadre estigui amb la cara tapada?

Jesús dóna exemple i vol que els Apòstols (els anviados) facin el mateix i siguin servidors: Jn 13, 12-17; Lc 22, 24-30

Amic tot i Tot

Aquest és Simó Padro, l'home de confiança de Jesús, però que va tenir els seus més i els seus menys: estava disposat a seguir-del tot (Mc 1, 16-18) i afirmava que Jesús era el súmmum (Mt 16, 13- 19) i fins estava disposat a morir per ell (Lc 22, 31-33); però no comprenia del tot a Jesús Mt 16, 21-23), li negaria tres vegades (Lc 22, 54-62); però acabaria confessant la seva amistat altres tres vegades i Jesús confiant-li l'Església (Jn 21, 15-17)

Llegim a Jn 13, 6-11 la reacció de Pere quan Jesús vol rentar-li els peus.
Aquest eix dels signes explica la clau de la vocació sacerdotal.

Des de baix:

En l'amor al proïsme trobem el rostre de Crist. això ens portarà a ser amics de Jesús. Ell, el mateix que a Pere, ens preguntarà: "¿Em vols ?, Vols tenir part amb mi ?, Vols dedicar la teva vida al servei de l'Evangeli?" Si ens recolzem en Ell, i deixem que ens renti els peus, encara que de vegades dubtem, Ell ens confiarà la seva missió de ser el seu signe viu i fer els seus signes: servir a les persones, predicar la seva Paraula i presidir l'Eucaristia: "Feu això el meu memorial ".

Des de dalt:

La trobada amb el signe sacramental de Crist present en l'Eucaristia ens ha de portar a la seva amistat i al servei en el signe dels pobres.

Contacte:

Gmà. Ricardo Mareu Esteban, F.S.C.

Tel. 971 19 28 04.

catequeivissa@obispadodeibiza.es

¿Vols accedir a les homilies?

Fent clic en el següent botó podràs accedir a totes les homilies de Monsenyor Vicente Juan Segura.

¿VOLS VEURE ELS ÚLTIMS ESDEVENIMENTS?

Fent clic en el següent botó podràs tenir informació sobre els propers esdeveniments.