Davant la situació pel coronavirus designat com Covid 19

A tots els fidels cristians d’Eivissa i Formentera:

Davant la situació epidemiològica creada pel coronavirus designat com Covid 19, les autoritats sanitàries del nostre país i de la nostra comunitat han anat prenent una sèrie de mesures per a protegir la salut dels ciutadans i anar frenant, en la mesura del possible, l’expansió d’aquest virus. Les mesures han anat ampliant-se des que va començar aquesta crisi sanitària, i és raonable que se’n dictin altres de noves a mesura que la situació evolucioni.

Per raó de responsabilitat amb la comunitat civil, però també per sentit cristià de caritat, que cerca el bé del proïsme, el bisbat vol contribuir, en la mesura de les seues possibilitats, a no expandir el Covid 19. Inicialment es feren una sèrie de recomanacions als sacerdots, seguint la línia de les primeres directrius públiques. Amb l’avanç dels contagis, amb l’actualització de les mesures públiques, i sota l’assessorament de professionals de la medicina, s’ha decidit actualitzar les recomanacions i normes del bisbat.

Per tot això, des d’avui, divendres 13 de març de 2020, i fins que s’indiqui el contrari, a la nostra diòcesi ens atendrem a les següents normes:

1.- Es mantenen les celebracions litúrgiques i sacramentals, és a dir, misses, baptismes, matrimonis, funerals, confessions, etc., respectant les indicacions de les autoritats sanitàries.

2.- Respecte de la celebració de la santa Missa:

a) Mantenim les mesures que s’anunciaren en el seu moment per a la celebració de l’eucaristia: retirar l’aigua beneïda de les piques, no donar a besar imatges, suprimir el gest de la pau, i rebre la comunió a la mà (per a la fonamentació litúrgica i teològica, veure l’annex).

b) Els ministres ordinaris i extraordinaris de l’eucaristia es desinfectaran les mans abans i desprès de distribuir la comunió.

c) Nomès les persones que, per incapacitat física, no puguin rebre la comunió a la mà podran combregar a la boca, i, per a preservar-los i preservar a la resta de fidels, combregaran en darrer lloc.

d) Es recomana a persones majors i que estiguin en grups d’alt risc, i malalts d’altres patologies, que els diumenges participin en la santa Missa a través dels mitjans de comunicació.

e) Es podrà seguir realitzant la visita domiciliària a les persones majors i impedides que ho sol·licitin, per a la recepció dels sagraments, guardant les mesures restrictives recomanades pels responsables de la salut pública.

3.- Respecte a les activitats pastorals: es suprimeixen les activitats formatives de nens, joves i adults. Per tant, la catequesi, la formació permanent d’adults i les reunions de tots els grups diocesans i parroquials.

4.- Es suprimeixen les activitats extraordinàries programades amb motiu del temps de Quaresma.

5.- Respecte a l’atenció caritativa i social (Caritas), sigui a nivell diocesà com parroquial: es suspenen totes les activitats excepte els serveis de menjador, per als quals cada parròquia donarà les disposicions particulars que cregui convenients. L’atenció als casos més urgents es farà de forma individualitzada, procurant que l’usuari es posi en contacte prèviament amb el responsable de la Caritas.

6.- A totes les misses pregarem per la superació d’aquesta crisi sanitària que assota, com a pandèmia, el nostre món, demanant particularment pel nostre país, per la nostra ciutat i pels nostres pobles. Us convido també a que cadascú de vosaltres, en la pròpia oració personal, aculli aquesta súplica.

Com vivim en una situació que va adaptant-se a la realitat sanitària, hem de romandre oberts a noves normes o criteris que responguin a l’evolució de l’expansió o al retrocés del Covid 19.

Sense perdre l’esperança i mantenint l’ànim ferm, confiadament, els cristians ens posam en mans de Déu i, juntament a nosaltres, hi posam també a tots els homes i dones.

En tota hora, però més en aquests temps, no deixem d’invocar a la nostra mare, la Santísima Mare de Déu, com a salut dels malalts. Que ella tingui cura dels malalts i de tots els professionals de la medicina (metges, investigadors, infermers i personal assistencial) que fan front a aquesta crisi de salut pública.

Eivissa, a tretze de març de 2020-03-13

Vicente Ribas Prats, Administrador diocesà d’Eivissa i Formentera


ANNEX: FONAMENTACIÓ LITÚRGICA I TEOLÒGICA PER AL RITU DE LA PAU I LA RECEPCIÓ DE LA SAGRADA COMUNIÓ A LA MÀ

El ritu de la pau

El gest de donar-se la pau, segons les rúbriques del Missal Romà, n. 142 (p. 500), es proposa “si sembla oportú” (i, a més, es prescriu que pugui adequar-se als costums del lloc). Per tant, respon a l’externalització de la preparació interior que hem de realitzar els qui ens apropam a rebre la comunió, i té el seu fonament en les paraules del Senyor:

Per tant, si quan vas a presentar la teua ofrena sobre l’altar, recordes allí mateix que el teu germà té queixes contra teu, deixa allí la teua ofrena davant l’altar i ves primer a reconciliar-te amb el teu germà, i llavors torna a presentar la teua ofrena (Mt 5,23-24).

Per tant, el que veritablement hem de conservar és aquella preparació interna que ens disposa i fa dignes de combregar el cos de Crist. Que ningú oblidi que el gest de la pau no és un gest social, com sí ho és la salutació, sinó l’adequació del nostre interior a l’exigència de l’amor mutu: En això coneixeran tots que sou deixebles meus: si us estimau els uns als altres (Jn 13,35).

La recepció de la sagrada comunió a la mà

Respecte de la recepció de la sagrada comunió a la mà, ha de considerar-se un gest igual de digne que la recepció a la boca, antiquíssim (ja l’observam en les catequesis de S. Ciril de Jerusalem, s. IV, per exemple), i permès per la instrucció de la S.C. per al culte diví Memoriale Domini (1969). No hauria d’invocar-se el dret absolut a rebre-la a la boca, ni cal considerar-se indigne d’acollir el cos de Crist a les pròpies mans.

En canvi, sí és preceptiu l’amor al proïsme, que inclou el deure de vetllar i protegir el bé integral del germà. Per tant, davant aquesta situació en la que s’estan adoptant mesures sanitàries i socials extraordinàries, tots hem de posar de la nostra part i col·laborar des de la virtut de la prudència, el sentit comú, i la nostra responsabilitat comunitària. Vigilem de no caure en la temeritat o la manca de consciència de la gravetat de la situació. El Catecisme de l’Església Catòlica (n. 2288) demana precisament cuidar de la vida i de la salut física dels ciutadans.

No oblidem que la veritable indignitat no ve de les nostres mans sinó dels nostres pecats, com afirma l’apòstol Pau: De manera que qui menja del pa i beu del calze del Senyor indignament, és reu del cos i de la sang del Senyor. Així i do, que cadascú s’examini, i que llavors mengi així del pa i begui del calze. Perquè qui menja i beu sense discernir el cos, menja i beu la seua condemna (1Co 11,27-29).