FESTA DE LA SANTA CREU

Les campanes de la parròquia de Sta. Creu han repicat a toc de festa  per a celebrar el tridu i la festa pròpia de la seva patrona: La Santa Creu.

L’han precedit tres dies de pregària i veneració. Respecte quan els confrares traslladaven la imatge de Jesús de l’Agonia al presbiteri per a ser venerada pels feligresos. Cada dia hi ha hagut rosari i missa participada pels devots del sant Crist.

Però quan s’ha omplert de gom a gom, ha set en la celebració eucarística del propi dia de la festa, presidida pels sr. Bisbe, D. Vicent Juan Segura. Totes les seves paraules s’han dirigit a aquesta Santa Creu que ha aguantat el cos sagrat de Jesucrist passant de l’obscuritat, el dolor, a la Llum projectada pel ressuscitat. Crist, després de la mort en la creu és llum per a tots els qui segueixen les seves passes, alegria i gratitud. Ja sant Pau ens digué que predicam Jesús i aquest crucificat. La creu ha passat de ser ignomínia i suplici a exaltació de la nostra fe, esperanza i compromís d’amor.

Acabada la celebració els confrares han organitzat la processó per treure, solemnement, als voltants de la barriada, la Creu, signe de vida i de perdó, per passejar-la i mostrar-la a totes les persones de bona voluntat que a través del seu curt recorregut l’aclamaven amb entusiasme i devoció, al ritme dels tambors i cornetes de l’Agrupació musical “Nuestro Padre Jesús Cautivo.” Una manifestació externa de la fe que els cristians portam dins el cor i amb el cap ben alt i amb orgull volem viure-la fora dels murs de l’església.

Han participat en la realització de tots els actes, a més dels mossènyers propis de la parròquia i altres venguts expressament de la part forana, el cor de la parròquia i l’organista, Clara, manllevada a la parròquia de Jesús, les joves catequistes amb la proclamació excel·lent de la Paraula de Déu, les solistes amb el cant de “La Creu gloriosa del Senyor Ressuscitat”, el conjunt rociero… i tot el poble que a una sola veu, alçant les mans cantava a la Creu gloriosa, arbre de vida, I a Maria, la mare de Jesús, que l’acompanyà en tot el recorregut del Camí de la Creu.

¡VICTORIA, TÚ REINARÁS, OH, CRUZ, TÚ NOS SALVARÁS!

FELICITATS FELIGRESOS

DE LA PARRÒQUIA DE SANTA CREU