FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR. 10 gener 2016

La importància del Baptisme de Jesús al riu Jordà, que avui celebrem, és un fet important que recullen els tres Evangelis sinòptics i també el de Sant Joan. Avui hem llegit el de Sant Lluc, que també ho recorda en el seu llibre dels Fets dels Apòstols.

El Baptisme de Jesús pot ser definit com una segona gran Epifania o manifestació de Jesús, després d’aquella que va tenir lloc en els Reis Mags. L’Epifania és la manifestació de la identitat de Jesús i de la seva específica missió. I si nosaltres estem cridats a ser imitadors de Jesús, aquí s’ha de veure també la nostra identitat i la nostra missió en el món i en l’Església.

El detall important sobre el qual podem reflexionar no és l’ús d’aigua, sinó el que la veu misteriosa del cel parla de: “Tu ets el meu fill, el meu estimat, en tu m’he complagut”. És una revelació divina que proclama que Jesús és el Fill predilecte de Déu, elegit per a una missió particular, única.

Per això és que en l’episodi del Baptisme de Jesús té lloc la baixada de l’Esperit Sant, i amb això Jesús queda consagrat com a Messies, com a missatge de la bona notícia de l’Esperit Sant; i així, amb aquesta força, durant tota la seva vida en aquesta terra Jesús va predicar i va fer miracles, va perdonar, va morir però va ressuscitar per obra de l’Esperit Sant. Tota la vida de Jesús, és doncs, expressió d’aquesta acollida de l’Esperit Sant.

Per això, conscient d’aquesta presència de l’Esperit Sant, Jesús un dia, predicant a la Sinagoga amb les Paraules del Profeta Isaïes: “Ell esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè el Senyor m’ha ungit. Ell em va enviar a portar la bona nova als pobres, a curar els cors ferits, a proclamar l’alliberament als captius i la llibertat als presoners, a proclamar l’any de gràcia del Senyor “, Ell acabarà dient:” Avui es compleixen aquestes paraules que heu escoltat “.

Jesús és doncs el consagrat i guiat per l’Esperit Sant per complir la missió, estimada pel Pare, d’alliberar de les forces del mal, d’elevar moral i espiritualment la humanitat. I aquesta missió, amb la força de l’Esperit Sant Jesús la va complir.

En el Baptisme de Jesús al Jordà podem descobrir també nosaltres la identitat del nostre baptisme. En efecte:

En el nostre propi baptisme rebem nosaltres l’Esperit Sant i per obra de l’Esperit Sant quedem regenerats i renovats, fets novament fills de Déu, partícips de la seva vida divina. I així vam quedar consagrats a una missió que és la mateixa de Crist: portar al món l’alegre notícia de la salvació, alliberar l’home de l’esclavitud, passar per la vida fent el bé.

Celebrant avui el baptisme de Jesús doncs, reafirmem la nostra fe en Ell, veient com a Fill de Déu, consagrat per l’Esperit Sant com a Messies i Salvador i agraïm a Déu el do del nostre baptisme. Procurem prendre cada vegada més consciència de la nostra realitat de batejats i de la nostra responsabilitat en aquest sentit.

Important és tenir això present perquè si algú ens preguntés: Per què ets cristià ?, la resposta a aquesta pregunta hauríem de donar-la més amb els fets que amb les paraules. Sí, som cristians perquè hem estat batejats, però quants cristians viuen d’acord amb el que és el baptisme? El cristià, després del seu baptisme, ha de tenir-lo molt clar: viure amb Crist i com Crist i no sense Crist o contra Crist.

Si la frase “tenir fe” és fiar-se d’algú, nosaltres per la fe en Déu ens hem de fiar de Déu sempre i en totes les coses, i així el veritable cristià és aquell que té una perfecta unió entre la fe i la vida, entre les paraules i les accions, entre el que escolta de Déu i el que fa.

Avui dia al món es creu més pel que es veu. Per això, la nostra fe en Déu ha d’estar manifestada per les nostres obres, pels nostres fets concrets. La fe doncs ha de ser provada, demostrada i no només aquesta. Ha de ser una cosa evident i comprensible per tots. El món creurà si nosaltres els cristians posem en pràctica els compromisos del nostre Baptisme com va fer Jesús el baptisme al Jordà avui celebrem