SOR CRISTINA ROSELLÓ JUAN, Agustina Germana de l’Empar

Aquesta tarda, 2 d’agost, festa de la Mare de Déu  dels Àngels, com a poble de Déu, hem acomiadat i donat cristiana sepultura, presidit per sr. bisbe, D. Vicent Joan Segura,  a sor Cristina Roselló, Agustina Germana de l’Empar, pionera en molts de fronts, com ser la primera dona d’Eivissa, llicenciada en químiques, o la primera monge conductora d’un Citroën  pels camins i viaranys de l’illa. Aquesta humil, callada, discreta, treballadora, emprenedora, professora del col·legi de la Consolació, als 85 anys i després de passar  els darrers en el que no sabia a on es trobava va morir a Palma el divendres 27 de juliol. Bé es demana, a l’eucaristia, l’apòstol Pau, qui podrà separar-nos de l’amor de Crist? La resposta la trobam en el responsori interleccional que em resat: El Senyor és el meu pastor, qui em pot fer por?

Altra volta ressonen en el nostre interior les paraules de Marta a Jesús: Senyor, si haguessis estat aquí el meu germà no hauria mort. Algunes reflexions que ens ha fet el sr. bisbe ens ajuden. Molts deixebles, a partir d’aquell dia, varen creure en Ell.  Sor Cristina va ésser un mirall de l’Amor de Déu a la humanitat ja que, ens diu aquest relat evangèlic que, en varies ocasions el cor se li va entendrí, i se li posaren, a Jesús, els ulls plorosos. També ella s’acostà, amb la discreció que la caracteritzava, als més pobres i necessitats no sol d’aliments corporals sinó d’una paraula de comprensió o de perdó i un moment d’escolta.

Sor Cristina, morí, a Palma, el 27 de juliol, enrevoltada, cuidada i estimada per la comunitat, corporal i espiritualment. I finalment, per no allargar aquestes paraules d’apreci, els funerals cristians són un entrar a la Vida de Crist que avança davant nosaltres ressuscitat.

Les seves germanes de comunitat l’enterraran entre cants de goig i d’esperança, d’estima i de gratitud, amb els ulls plorosos, com Jesús, quan visità a les germanes de Llàtzer.

Hem acompanyat a la comunitat religiosa i a la seva família feligresos arribats a la parròquia de Sta. Creu, de tots els indrets de l’illa, inclosa Formentera, i de totes les comunitats religioses de la diòcesi. I d’altres, que agraïts a les germanes de l’Empar hi han volgut ésser presents, com l’antic secretari del sr. bisbe, José Martínez, els mossènyers pròxims a la vida religiosa, o els responsables de la parròquia de Sta. Creu, així com el cor parroquial que solemnitzà la funció litúrgica, la majoria de les quals són antigues alumnes d’ella.

A tots, en les paraules d’agraïment, pronunciades per sor Antònia Tur, els presentà a sor Cristina com a seguidora de Jesús amb la seva discreció, amabilitat, profunda vida de pregària, sentit d’església diocesana, propera al poble eivissenc.

Descansi, Sor Cristina, en la Pau del Senyor ressuscitat.

Leave a Comment