Pareixent el més convenient, com s’ha fet a altres diòcesis, els fidels
d’Eivissa i Formentera queden dispensats de l’obligació de participar a la
missa, tant els diumenges com altres solemnitats considerades de precepte.

Aquesta dispensa del precepte no significa que a les parròquies es deixi de
celebrar l’Eucaristia.

Aquesta dispensa és nomès temporal fins que es restableixi la normalitat.

Vicente Ribas Prats

Administrador diocesà d’Eivissa i Formentera