s bisbes de la Província Eclesiàstica Valentina, com a pastors del Poble de Déu de les diòcesis d’Eivissa, Menorca, Mallorca, Sogorb-Castelló, Oriola-Alacant i València, davant la nova convocatòria electoral, el proper dia 10 de novembre, volem demanar a els fidels que s’uneixin a la nostra pregària per tots els governants i polítics, especialment, pels que es presenten i surtin elegits en les properes eleccions.

Preguem a Déu, en primer lloc, perquè governants i polítics promoguin sempre el bé comú i la justícia per a tothom, i no es deixin portar per l’interès particular o partidari; això és que promoguin «el conjunt d’aquelles condicions de la vida social que permeten als grups i a cadascun dels seus membres aconseguir més plena i fàcilment la seva pròpia perfecció» (GS 26); perquè siguin defensors del matrimoni natural com a comunitat de vida i amor conjugal, lloc natural del naixement de noves vides, i de la família, fonamentada en el matrimoni natural, cèl·lula bàsica de la societat; i perquè respectin i garanteixin el dret originari i prioritari que assisteix als pares per educar els seus fills segons les seves conviccions més profundes.

Resem perquè els nostres governants i polítics protegeixin sempre el do més preciós que tenim sobre la terra que és la vida humana en totes les seves fases, la dignitat i valor han de ser reconeguts i escrupolosament garantits, i perquè fomentin la cura de la natura, do de Déu per a l’home.

Demanem a Déu, Pare de tots els homes, perquè els qui regeixen els destins del nostre poble siguin artífexs de la pau, la convivència, la concòrdia i el progrés de tots els espanyols així com de l’acollida i integració dels que per diverses raons viuen entre nosaltres procedents d’altres pobles a la recerca d’una vida millor i més segura.

Preguem a Déu perquè els nostres governants i polítics garanteixin i defensin la llibertat religiosa individual i de les Esglésies i confessions religioses, que permeti a les persones poder exercitar i viure la seva fe en privat i en públic sense coacció i menyspreu ia l’Església catòlica poder exercir la seva missió d’anunciar l’Evangeli i servir Déu donant a conèixer a tots al Senyor i Déu de la història que dóna la salvació i la vida, que transforma els cors fent millors ciutadans defensors i constructors d’una humanitat més fraterna.

Elevem la nostra pregària a Déu perquè els nostres governants i polítics tinguin una especial cura amb els que pateixen per qualsevol circumstància.

Reconeixem sincerament el valor de treball i la dedicació dels polítics i dels nostres governants, necessaris i imprescindibles per a la nostra societat. Per això supliquem a Déu perquè posin tot el seu esforç en cuidar els destins de les persones, de les famílies, els grups i tota la nació sobre els quals estan cridats a exercir la seva autoritat al servei d’una societat veritablement democràtica i lliure.

Estimats fidels de les nostres diòcesis us demanem que us uniu a la nostra pregària humil i confiada al Senyor que condueix la història de tots els homes amb la confiança que Ell està sempre atent a les nostres necessitats.

Des de la nostra missió pastoral oferim als nostres polítics ia tots els ciutadans, als qui estimem i servim, el que tenim, que no és or ni plata, sinó a Jesucrist que ha vingut a ensenyar-nos que tots som germans, que ens ofereix l’alegria que ningú més pot donar i que és capaç de reconfortar el cor adolorit que només Ell pot consolar.

30 octubre 2019

† Antonio Cañizares, Cardenal Arquebisbe Metropolità de València

† Casimiro López, bisbe de Sogorb-Castelló

† Jesús Murgui, Bisbe d’Oriola-Alacant

† Sebastià Taltavull, Bisbe de Mallorca

† Vicente Juan, Bisbe d’Eivissa

† Francisco Conesa, Bisbe de Menorca

† Javier Salinas, Bisbe Auxiliar de València

† Esteban Escudero, Bisbe Auxiliar de València

† Arturo Ros, Bisbe Auxiliar de València

Deja tu comentario