Carta als sacerdots Sobre les oracions per al Sínode

Benvolgut germà en el sacerdoci:

El Sant Pare ha establert que el diumenge 28 de setembre a tota l’Església es pregui per la III Assemblea General Extraordinària del Sínode dels Bisbes sobre el tema «Els reptes pastorals de la família en el context de l’evangelització», que s’obrirà el diumenge 5 d’octubre i que es clausurarà el 19 del mateix mes.

El Papa Francisco convida a les Esglésies particulars, les comunitats parroquials, els instituts de vida consagrada, les associacions i moviments a resar a les celebracions eucarístiques i en altres moments celebratius, en els dies previs i durant les jornades sinodals.

Es suggereix que l’Oració a la Santa Família pel Sínode, composta pel Papa Francesc, i algunes intencions propostes per a la pregària universal dels fidels puguin ser adaptades a les misses dominicals del 28 de setembre, així com també en els dies de celebració del Sínode.

Agradeciéndote la col·laboració a aquesta activitat proposada pel Papa, t’envio el text de les oracions al respecte perquè siguin utilitzades en les celebracions a la teva parròquia.

Amb una salutació cordial,

+ Vicente Juan Segura,

Bisbe d’Eivissa

I – Oració a la Santa Família pel Sínode

Jesús, Maria i Josep
en vosaltres contemplem
l’esplendor del veritable amor,
a vosaltres, confiats, ens dirigim.

Santa Família de Natzaret,
fes també de les nostres famílies
lloc de comunió i cenacle d’oració,
autèntiques escoles de l’Evangeli
i petites Esglésies domèstiques.

Santa Família de Natzaret,
que mai més hi hagi en les famílies episodis
de violència, de tancament i divisió;
que qui hagi estat ferit o escandalitzat
sigui aviat consolat i curat.

Santa Família de Natzaret,
que el proper Sínode dels Bisbes
faci prendre consciència a tots
del caràcter sagrat i inviolable de la família,
de la seva bellesa en el projecte de Déu.

Jesús, Maria i Josep,
escolteu, acolliu la nostra súplica

II – Pregària universal

Germans i germanes: Com família dels fills de Déu i animats per la fe, elevem les nostres súpliques al Pare, perquè les nostres famílies, sostingudes per la gràcia de Crist, siguin autèntiques Esglésies domèstiques, on es visqui i es testimoniï l’amor de Déu . A cada intenció responguem:

Senyor, beneeix i santifica les nostres famílies ·

Pel Papa Francisco: el Senyor que l’ha cridat a presidir l’Església en la caritat, el sostingui en el seu ministeri al servei de la unitat del Col·legi episcopal i de tot el Poble de Déu, preguem:
Pels Pares Sinodals i els altres participants de la III Assemblea General Extraordinària del Sínode dels Bisbes: l’Esperit del Senyor, il·lumini les seves ments, perquè l’Església pugui respondre als desafiaments de la família en fidelitat al projecte de Déu, preguem:
Per aquells que tenen la responsabilitat en el govern de les Nacions: l’Esperit Sant els suggereixi projectes que valoren la família com a cèl·lula fonamental de la societat, segons el projecte diví, i que sostinguin les famílies en situacions difícils, preguem:
Per les famílies cristianes: el Senyor que ha posat en la comunió esponsal el sigil de la seva presència, feu de les nostres famílies cenacles de pregària, íntimes comunitats de vida i d’amor a imatge de la Santa Família de Natzaret, preguem:
Pels cònjuges en dificultat: el Senyor ric en misericòrdia, els acompanyi mitjançant l’acció materna de l’Església amb comprensió i paciència en el seu camí de perdó i de reconciliació, preguem:
Per les famílies que a causa de l’Evangeli han de deixar les seves terres: el Senyor que ha experimentat amb Maria i Josep l’exili a Egipte, els conforti amb la seva gràcia i obri per a ells senders de caritat fraterna i humana solidaritat, preguem:
Pels avis: el Senyor que ha estat rebut al Temple dels Sants ancians Simeó i Anna, els concedeixi ser savis col·laboradors dels pares en la transmissió de la fe i en l’educació dels fills, preguem:
Pels nens: el Senyor de la vida, que en el seu ministeri els ha acollit i proposat com a models per entrar al Regne del cel, susciti en tots el respecte a la vida naixent i suggereixi projectes educatius d’acord i la visió cristiana de la vida, preguem:
Pels joves; el Senyor, que ha santificat les noces de Canà, els ajudi a descobrir la bellesa del caràcter sagrat i inviolable de la família en el designi diví i sostingui el camí dels nuvis que es preparen al matrimoni, preguem:
Oh Déu, que no abandones l’obra de les teves mans, escolta les nostres invocacions: mana l’Esperit del vostre Fill a il·luminar l’Església al començament del camí sinodal, perquè contemplant l’esplendor de l’amor veritable que resplendeix a la Sagrada Família de Natzaret, aprengui d’ella la llibertat i l’obediència per respondre amb audàcia i misericòrdia als desafiaments del món avui. Per Crist nostre Senyor.

Deja tu comentario