El dijous, tres de maig de 2018, en el 450 aniversari de la creació de l’Església de Sta. Eulària des Riu , el Sr. Bisbe, D. Vicent Juan Segura, promulgà el decret sobre la Coronació Canònica de la imatge de la Mare de Déu del Roser, venerada en la parròquia. Les corones del Nen i de la Mare de Déu, d’estil eivissenc, han set dissenyades i creades per la joiera Elisa Pomar amb l’or i pedres precioses que voluntària i anònimament han ofert, persones, famílies i entitats de la Vila del Riu. En acabar la ceremònia religiosa, presidida pel Sr. bisbe i el mossènyer de la parròquia, D. Vicent Ribas Ribas, a Puig de Missa, l’orgue, amb tota la seva trompeteria i el cor parroquial amb les millors veus polifòniques entonaren ferventment els Goigs a la Mare de Déu del Roser:  Vostres goigs amb gran plaer cantarem, Verge Maria, puix la vostra Senyoria és la Verge del Roser. Déu Plantà dins Vós, Senyora, el Roser molt excel·lent quan us feu mereixedora de concebre’l purament, donant fe al missatger que del cel us trametia: Déu el Pare que volia fóssiu Mare del Roser.

El diumenge, a la tarda, quan tot el poble celebrava les festes del «primer de maig,» després de la solemne eucaristia després de la posta de sol, els assistents agombolaren, en processó a la Verge Coronada, des de la parròquia a la Capella de Ntra. Sra. de Lourdes. En el trasllat hi eren presents les autoritats civils, la banda de cornetes i tambors i el grup rocier, juntament amb el clero i els Obrers de la parròquia. Obrien el seguici, els primers combregants d’aquest any precedits de la Creu alzada amb els monacillos. Les voravies del carrer de Sant Jaume eren de gom a gom de persones que expectants aplaudien mentre efusivament musssitaven l’Ave Maria a la Mare de Déu del Roser.

Deja tu comentario