A tots els fidels cristians d’Eivissa i Formentera:

Davant la situació epidemiològica creada pel coronavirus designat com Covid 19, les autoritats sanitàries del nostre país i de la nostra comunitat han anat prenent una sèrie de mesures per a protegir la salut dels ciutadans i anar frenant, en la mesura del possible, l’expansió d’aquest virus. Les mesures han anat ampliant-se des que va començar aquesta crisi sanitària, i és raonable que se’n dictin altres de noves a mesura que la situació evolucioni.

Per raó de responsabilitat amb la comunitat civil, però també per sentit cristià de caritat, que cerca el bé del proïsme, el bisbat vol contribuir, en la mesura de les seues possibilitats, a no expandir el Covid 19. Inicialment es feren una sèrie de recomanacions als sacerdots, seguint la línia de les primeres directrius públiques. Amb l’avanç dels contagis, amb l’actualització de les mesures públiques, i sota l’assessorament de professionals de la medicina, s’ha decidit actualitzar les recomanacions i normes del bisbat.

Per tot això, des d’avui, divendres 13 de març de 2020, i fins que s’indiqui el contrari, a la nostra diòcesi ens atendrem a les següents normes:

1.- Es mantenen les celebracions litúrgiques i sacramentals, és a dir, misses, baptismes, matrimonis, funerals, confessions, etc., respectant les indicacions de les autoritats sanitàries.

2.- Respecte de la celebració de la santa Missa:

a) Mantenim les mesures que s’anunciaren en el seu moment per a la celebració de l’eucaristia: retirar l’aigua beneïda de les piques, no donar a besar imatges, suprimir el gest de la pau, i rebre la comunió a la mà (per a la fonamentació litúrgica i teològica, veure l’annex).

b) Els ministres ordinaris i extraordinaris de l’eucaristia es desinfectaran les mans abans i desprès de distribuir la comunió.

c) Nomès les persones que, per incapacitat física, no puguin rebre la comunió a la mà podran combregar a la boca, i, per a preservar-los i preservar a la resta de fidels, combregaran en darrer lloc.

d) Es recomana a persones majors i que estiguin en grups d’alt risc, i malalts d’altres patologies, que els diumenges participin en la santa Missa a través dels mitjans de comunicació.

e) Es podrà seguir realitzant la visita domiciliària a les persones majors i impedides que ho sol·licitin, per a la recepció dels sagraments, guardant les mesures restrictives recomanades pels responsables de la salut pública.

3.- Respecte a les activitats pastorals: es suprimeixen les activitats formatives de nens, joves i adults. Per tant, la catequesi, la formació permanent d’adults i les reunions de tots els grups diocesans i parroquials.

4.- Es suprimeixen les activitats extraordinàries programades amb motiu del temps de Quaresma.

5.- Respecte a l’atenció caritativa i social (Caritas), sigui a nivell diocesà com parroquial: es suspenen totes les activitats excepte els serveis de menjador, per als quals cada parròquia donarà les disposicions particulars que cregui convenients. L’atenció als casos més urgents es farà de forma individualitzada, procurant que l’usuari es posi en contacte prèviament amb el responsable de la Caritas.

6.- A totes les misses pregarem per la superació d’aquesta crisi sanitària que assota, com a pandèmia, el nostre món, demanant particularment pel nostre país, per la nostra ciutat i pels nostres pobles. Us convido també a que cadascú de vosaltres, en la pròpia oració personal, aculli aquesta súplica.

Com vivim en una situació que va adaptant-se a la realitat sanitària, hem de romandre oberts a noves normes o criteris que responguin a l’evolució de l’expansió o al retrocés del Covid 19.

Sense perdre l’esperança i mantenint l’ànim ferm, confiadament, els cristians ens posam en mans de Déu i, juntament a nosaltres, hi posam també a tots els homes i dones.

En tota hora, però més en aquests temps, no deixem d’invocar a la nostra mare, la Santísima Mare de Déu, com a salut dels malalts. Que ella tingui cura dels malalts i de tots els professionals de la medicina (metges, investigadors, infermers i personal assistencial) que fan front a aquesta crisi de salut pública.

Vicente Ribas Prats

Administrador diocesà d’Eivissa i Formentera

Eivissa, a 13 de març de 2020