DECRET DAVANT L’ELECCIÓ DEL NOU PAPA

VICENTE JUAN SEGURA

PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÒLICA, BISBE D’EIVISSA

Tenint present que el Sant Pare Benet XVI va anunciar el dia 11 d’aquest mes el seu desig de renunciar al ministeri de Bisbe de Roma, successor de Sant Pere, el proper dia 28 d’aquest mateix mes a les vuit del tard confiant «l’Església a cura del seu Summe Pastor, nostre Senyor Jesucrist, i suplicant a Maria, la seva Santa Mare, que assisteixi amb la seva materna bondat als Pares Cardenals en triar el nou Summe Pontífex «.

Tenint present que la Constitució Apostòlica Universi Dominici Gregis, sobre la vacant de la Seu Apostòlica i l’elecció del Romà Pontífex, estableix en el número 84 que: «Durant la Seu vacant, i sobretot mentre es desenvolupa l’elecció del successor de Pere, l’Església està unida de manera particular amb els Pastors i especialment amb els Cardenals electors del Summe Pontífex i demana a Déu un nou Papa com a do de la seva bondat i providència. En efecte, a exemple de la primera comunitat cristiana, de la qual es parla als Fets dels Apòstols (cf. 1, 14), l’Església universal, unida espiritualment a Maria, la Mare de Jesús, ha de perseverar unànimement a l’oració ; d’aquesta manera, l’elecció del nou Pontífex no serà un fet aïllat del Poble de Déu que fa només al Col·legi dels electors, sinó que en cert sentit, serà una acció de tota l’Església. Per tant, estableixo que (…) s’elevin humils i insistents oracions al Senyor (cf. Mt 21, 22; Mc 11, 24), perquè il·lumini els electors i els faci tan concordes en la seva comesa que s’arribi a una prompta, unànime i fructuosa elecció, com requereix la salvació de les ànimes i el bé de tot el Poble de Déu «.

Per tot això, i perquè tots: sacerdots, religioses i religiosos i diocesans, fomentin en aquests dies la pregària personal i comunitària, estableixo les següents disposicions a observar fins a l’elecció del nou Successor de l’apòstol sant Pere:

1.-  S’ha de tenir una especial oració d’acció de gràcies a Déu pel Sant Pare Benet XVI que al llarg d’aquests anys ha estat al capdavant de l’Església, governant la barca de Pere amb generositat, pel seu magisteri i per la seva persona.

2.- A partir del moment en què quedi vacant la Seu de Pere, en totes les celebracions de l’Eucaristia es tindrà aquesta petició especial en l’Oració dels fidels: «Perquè el Senyor concedeixi a l’Església un pastor que sigui testimoni de Crist i que sàpiga guiar tota la cristiandat amb vigilant dedicació pastoral, preguem al Senyor «. El mateix pot fer-se en les pregàries de Laudes i Vespres, en la celebració comunitària o individual de la Litúrgia de les Hores amb la següent fórmula: «Plena d’alegria al teu Església amb l’elecció d’un pastor que amb les seves virtuts serveixi d’exemple a el teu poble i il·lumini els cors dels fidels «.

3.- Exceptuats els diumenges i festes, es dirà la Missa del dia, amb l’oració col·lecta de la «Missa per triar un Papa o un Bisbe» (Missal Romà, Misses i pregàries per diverses necessitats. I Misses per l’Església, 4).

4.- Durant la celebració del Conclave, fora dels diumenges i festes, se celebrarà la missa del dia amb les tres oracions que conté el Missal Romà i, en el dia en què comenci aquest esdeveniment, si no és diumenge o festa, es dirà la missa completa per a l’elecció d’un Papa, amb lectures preses de Comú de Pastors (Leccionari V).

5.- Un cop elegit el nou Pastor de l’Església universal, i fins al següent diumenge inclusivament, es demanarà pel Papa en l’Oració dels fidels de totes les misses, i en els dies firals, es recitarà a més l’oració col·lecta de la «Missa pel Papa «amb la resta del formulari propi del dia.

6.- Durant aquests dies tan especials, us convido a resar el Sant Rosari, especialment en família o en comunitat, i a visitar el Santíssim Sagrament, per demanar per les mateixes intencions per les quals se suplica a Déu en la sagrada litúrgia abans esmentada.

Confiant en la ràpida i feliç elecció del nou Romà Pontífex, us beneeixo amb l’afecte de sempre.

Donat a Eivissa, a 22 de febrer de 2013, festa de la Càtedra de Sant Pere Apòstol.

+ Vicente Juan Segura,

Bisbe d’Eivissa

Deja tu comentario