DECRET DAVANT L’ELECCIÓ DEL PAPA FRANCISCO I

Estimats fills:

Ahir a la tarda, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, va ser elegit Papa assumint el nom de Francisco I.

Hem rebut aquesta notícia que desitjàvem, elevant les nostres oracions a Déu perquè ens concedís un Pastor segons el seu cor. Continuem elevant les nostres pregàries a Déu, donant-li gràcies per l’elecció d’aquest Summe Pontífex.

Francesc I és un pastor generós, humil i entregat a la difusió de la Bona Nova que sens dubte serà mestre que condueixi amb saviesa a l’Església i la humanitat en el moment present.

Per expressar els sentiments de la nostra comunitat diocesana d’Eivissa i Formentera de gratitud a Déu i de filial devoció al Summe Pontífex, us comunico les següents disposicions:

1 – presidiré la celebració de l’Eucaristia en acció de gràcies el proper dijous 21 de març a les 19’30 a la Parròquia de Santa Creu, com a mostra d’especial gratitud al Senyor. Els rectors de comunicar la invitació a aquest acte a les seves respectives comunitats, facilitant l’assistència a la mateixa.

2 – En totes les parròquies i altres esglésies obertes al culte se celebrarà una missa «Pel papa», amb les tres oracions que conté el Missal Romà, el dia que es jutgi convenient, fins i tot en diumenge.

3 – Des d’avui i durant els dies següents fins a la Missa d’Inici Solemne del Pontificat de Sa Santedat Francesc I, s’inclourà en l’Oració dels fidels aquesta petició pel nou Papa «Pel Papa Francesc I, successor de Pere; perquè realitzi la seva missió de guardar la unitat en la caritat de totes les Esglésies, confirmant en la fe els seus germans i tota l’Església es mantingui en comunió amb ell. Preguem el Senyor «.

Donat a Eivissa, a catorze de març de dos mil tretze són tretze.

+ Vicente Juan Segura

Bisbe d’Eivissa

Deja tu comentario