DECRET PEL QUAL ES DECLARA L’SOLEMNITAT DE SANTA MARIA D’EIVISSA COM FESTA DE PRECEPTE

              VICENTE JUAN SEGURA

        PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÒLICA BISBE D'EIVISSA

Per la present, tenint en compte la gran devoció amb què se celebra 
tradicionalment a tota la Diòcesi d'Eivissa la Solemnitat de SANTA MARIA DE LES
 NEUS, en virtut de les facultats que ens atorga el cànon 1.244§ 2 del Codi de 
Dret Canònic
                DECRETEM

1.- Que en tota la Diòcesi se celebri la Solemnitat de Santa Maria d'Eivissa, el
dia 5 d'agost, com a festa de precepte.
2.- Que es dispensa de la prohibició del treball dels fidels que, per necessitat, 
han de complir amb la jornada laboral.

Els rectors i rectors de les esglésies donar compte als seus feligresos d'aquest 
nostre decret i oferiran un horari de Misses com si es tractés d'un diumenges, 
incloses les misses vespertines i les celebracions en les Capelles annexes 
(Reina Sofia, Es Canar, Cala Llonga , Buscastells, Can Bonet i Portinatx) perquè
 els fidels puguin complir amb el precepte de participar en el Sant Sacrifici 
de la Missa.

Donat a Eivissa, a 28 de juliol de 2014

+ Vicente Juan Segura,

Bisbe d'Eivissa

Deja tu comentario