DECRET PEL QUAL ES DECLARA L’SOLEMNITAT DE SANTA MARIA D’EIVISSA COM FESTA DE PRECEPTE

VICENTE JUAN SEGURA

PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÒLICA, BISBE D’EIVISSA

Per la present, tenint en compte la gran devoció amb què se celebra tradicionalment a tota la Diòcesi d’Eivissa la Solemnitat de Santa Maria d’Eivissa, Patrona de la Diòcesi, sota l’advocació de Santa Maria de les Neus, en virtut de les facultats que ens atorga el cànon 1.244§ 2 del Codi de Dret Canònic

DECRETEM

1.- Que en tota la Diòcesi se celebri la Solemnitat de Santa Maria d’Eivissa, el dia 5 d’agost, com a festa de precepte.

2.- Que es dispensa de la prohibició del treball dels fidels que, per necessitat, han de complir amb la jornada laboral. Els rectors i rectors de les esglésies donar compte als seus feligresos d’aquest nostre decret i oferiran el mateix horari de Misses dels diumenges, incloses les misses vespertines i les celebracions en les Capelles annexes (Reina Sofia, Es Canar, Cala Llonga, Buscastells, Can Bonet i Portinatx) perquè els fidels puguin complir amb el precepte de participar en el Sant Sacrifici de la Missa.

Donat a Eivissa, a 3 de juliol de 2009

+ Vicente Juan Segura,

Bisbe d’Eivissa

Deja tu comentario