DECRET SOBRE LA CELEBRACIÓ DE L’ANY JUBILAR TERESIANO A LA NOSTRA DIÒCESI

VICENTE JUAN SEGURA

PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU apostòlica

BISBE D’EIVISSA

Amb data 24 d’abril de 2014 l’Penitenciària Apostòlica va acollir la sol·licitud de la concessió de la gràcia d’un Any Jubilar Teresià per a totes les diòcesis d’Espanya en ocasió del V Centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús; dit Any Jubilar es durà a terme en el període comprès entre el 15 d’octubre de 2014 i el 15 d’octubre del 2015.

Posteriorment, la Comissió permanent de la CEE en la reunió ordinària dels dies 25 i 26 de juny va establir que cada Bisbe escolliu els temples jubilars.

En ocasió, ja que d’aquest Any Jubilar Teresià, podran lucrar la indulgència plenària als fidels que estiguin veritablement penedits dels seus pecats, compleixin degudament les condicions acostumades (confessió sacramental, participació en l’Eucaristia i comunió, i oració els les intencions del Papa), i participin en els actes que a continuació s’indiquen amb la intenció de rebre la indulgència:

1. Els fidels que participin a la Santa Missa presidida pel Sr. Bisbe a la Parròquia de la Mare de Déu del Carme des Cubells el dia 15 d’octubre, celebració d’inauguració de l’Any Jubilar Teresià a la nostra diòcesi.

2. Els fidels que, al llarg l’Any Jubilar, visitin i assisteixin a l’Eucaristia o algun acte jubilar o piadós, o, almenys, dediquin un temps raonable a meditacions piadoses, concloent amb el Parenostre, el Credo i invocacions a la Mare de Déu ia Santa Teresa de Jesús en algun dels següents temples:

– Parròquia de la Mare de Déu del Carme des Cubells

– Parròquia del Salvador de la Marina d’Eivissa

– Parròquia de la Mare de Déu del Pilar, al Pilar de la Mola.

En aquests temples podrà lucrar-se durant l’Any Jubilar la indulgència un cop al dia.

Seguint les indicacions de la Penitenciaria apostòlica, demano encaridament als responsables dels temples jubilars que manifestin la seva disponibilitat per afavorir l’administració individual del sagrament de la penitència, així com fomentar celebracions litúrgiques amb els fins de l’Any Jubilar.

3. La gent gran, els malalts i els que per causa greu no poden sortir de casa seva, també podran lucrar la indulgència plenària si s’uneixen espiritualment a les celebracions jubilars, fan un acte de rebuig del pecat i tenen la intenció de complir, el més aviat possible, si poguessin, les tres condicions establertes, a més d’oferir les seves oracions i patiments a Déu misericordiós.

4. Els fidels poden aplicar la indulgència a si o en sufragi per les ànimes dels fidels del purgatori.

La celebració joiosa d’aquest Any Jubilar ens permetrà a tots, sacerdots, religiosos i religioses i seglars la vàlua d’aquesta gran dona, que apareix davant nostre, amb el testimoni de la seva vida i amb l’aportació dels seus escrits, com una persona compromesa en el compliment de la voluntat de Déu, el lliurament de la seva vida a Jesús que ens crida a tots a seguir-lo, l’adhesió a l’Església, portant així una vida d’oració i contemplació, d’amor i caritat. Pobresa i castedat.

Així doncs, aquest Any Jubilar ofereix a tots l’oportunitat de recórrer un camí per a l’enfortiment de la fe, la renovació de la vida cristiana i el creixement en l’aspiració a la santedat de vida. Per això, desitjo exhortar els sacerdots, religiosos i religioses i fidels en general a participar, a més de les celebracions litúrgiques, en les diverses activitats de formació que anirem portant a terme al llarg d’aquest.

Durant aquest camí jubilar fem de Santa Teresa de Jesús la mare i mestra que segueix ensenyant-nos avui el camí de la santedat per la senda de l’amor a Crist i la seva Església.

Donat a Eivissa, a vint de setembre de dos mil catorze, festa de la Mare de Déu de la Mercè.

+ Vicente Juan Segura,

Bisbe d’Eivissa

Signat. Marcelo Gabriel Jofré

Canceller-Secretari General

Deja tu comentario