DECRET SOBRE LA INDULGÈNCIA PLENÀRIA A LA NOSTRA DIÒCESI L’ANY DE LA FE

VICENTE JUAN SEGURA

PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÒLICA, BISBE D’EIVISSA

El Sant Pare Benet XVI ha convocat per a tota l’Església un Any de la fe, coincidint amb el 50 aniversari de l’obertura del Concili Ecumènic Vaticà II i els 20 anys de la publicació del Catecisme de l’Església Catòlica.

En conformitat amb el pensament del Sant Pare, la Penitenciaria Apostòlica, per mitjà d’un Decret de 14 de setembre de 2012, establia les disposicions perquè els fidels puguin assolir el do de la Indulgència Plenària durant l’Any de la fe, per tal que «estiguin més estimulats al coneixement ia l’amor de la Doctrina de l’Església catòlica i d’ella obtinguin fruits espirituals més abundants».

El citat Decret convida a que l’Ordinari del lloc determini els llocs i els temps en la Diòcesi per lucrar la Indulgència Plenària de la pena temporal pels propis pecats, aplicable en sufragi de les ànimes dels fidels difunts.

Amb aquesta finalitat, establim les següents disposicions per a la nostra Diòcesi d’Eivissa:

-PRIMER: Recomanem a tots els fidels que pelegrinin a la S.I. Catedral per realitzar professió solemne de fe davant la pila baptismal de la nostra Església mare. Aquest pelegrinatge podrà ser completada amb la invocació de la protecció de Santa Maria de les Neus, mare i model de la fe, davant la seva venerada imatge en la mateixa S.I. Catedral. Els qui realitzin aquest pelegrinatge podran aconseguir la indulgència plenària dels seus pecats.

-SEGON: Designem, així mateix, com a llocs de peregrinació en què es pot arribar a la gràcia jubilar, a més de la S.I. CATEDRAL, les parròquies de Santa Eulàlia; LA MARE DE DÉU DEL CARME DE CUBELLS; i SAN FRANCISCO JAVIER DE FORMENTERA.

-TERCER: Els fidels podran lucrar la Indulgència si participen en un lloc sagrat en una solemne celebració eucarística o en la litúrgia de les hores, afegint la professió de fe, en els següents dies:

– Solemnitats del Senyor: Nativitat del Senyor, Pasqua, Ascensió i Pentecosta, Santíssima Trinitat, Corpus Christi, Sagrat Cor i Jesucrist Rei de l’univers.

– Solemnitats de la Santíssima Mare de Déu: la Immaculada Concepció, Santa Maria Mare de Déu, Santa Maria de les Neus i l’Assumpció de la Mare de Déu.

– Solemnitats dels sants: Sant Josep, Sants Pere i Pau, Santiago Apòstol, Nativitat de Sant Joan Baptista, Sant Ciriac, i Tots Sants.- Solemnitats del patró principal del lloc, poble o ciutat i solemnitat del títol de la pròpia església.

– Un dia, durant l’Any de la fe, elegit lliurement per cada fidel per a realitzar una piadosa visita a l’baptisteri o lloc en què va rebre el sagrament del Baptisme i allà renovi les promeses baptismals en qualsevol forma legítima.

-QUART Ç: Per afavorir l’accés al sagrament de la Penitència, concedim, durant el temps de l’Any de la fe, les facultats recollides en el cànon 508 §1 del Codi de Dret Canònic a tots els canonges del Capítol Catedralici per tal que puguin sentir les confessions dels fidels limitades al fur intern. Alhora, demano a tots els sacerdots que dediquin especial interès a l’atenció als fidels a la seu penitencial.

Per assolir la Indulgència, que es pot aplicar també en sufragi de les ànimes dels difunts, cal que els fidels, veritablement penedits, s’hagin confessat, hagin combregat sacramentalment i preguin per les intencions del Romà Pontífex.

Aquells fidels que per greus motius no puguin participar de les solemnes celebracions jubilars, com és el cas de totes les monges que viuen als monestirs de clausura perpètua, els ancians, els malalts, així com els qui, en hospitals o altres llocs de cures, presten servei continu als malalt, i també els empresonats, podran obtenir la Indulgència Plenària si, tal com recull el Decret de la Penitenciaria Apostòlica, «units amb l’esperit i el pensament als fidels presents, particularment en els moments que les paraules del Summe Pontífex o dels bisbes diocesans es transmetin per televisió i ràdio, recitin a casa o allà on l’impediment els reté (per exemple a la capella del monestir, de l’hospital, de les estructura sanitària, de la presó …) el Parenostre, la Professió de fe en qualsevol forma legítima, i altres oracions d’acord amb les finalitats de l’Any de la fe, oferint els seus sofriments o els mals tares de la pròpia vida «.

Amb el desig que la gràcia d’aquest Jubileu en l’Any de la fe contribueixi a augmentar en tots el desig de santedat i ens enforteixi en la confessió pública de la fe cristiana, signo la present a Eivissa, a 18 d’octubre de 2012, Festa de l’evangelista Sant Lluc.

+ Vicente Juan Segura,

Bisbe d’Eivissa

 

Deja tu comentario