DECRET SOBRE L’ENTRADA EN VIGOR DE L’CATECISME – TESTIMONIS DEL SENYOR

VICENTE JUAN SEGURA

PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÓLICA

BISBE D’EIVISSA

La Conferència Episcopal Espanyola, en la CI Assemblea Plenària, que es va celebrar del 15 al 19 d’abril de 2013, va aprovar el Catecisme «Testimonis del Senyor.», Complint així el que es disposa en el Codi de Dret Canònic: «És competència de la conferència Episcopal, si es considera útil, procurar l’edició de catecismes per al seu territori, prèvia aprovació de la seu Apostòlica «(CIC can.775 § 2). Posteriorment aquest text va rebre la preceptiva recognitio vaticana.

Amb la publicació del nou Catecisme Testimonis del Senyor, per a nens i adolescents d’entre 10 i 14 anys, es completa la renovació dels catecismes de la Conferència Episcopal Espanyola segons els ensenyaments del Catecisme de l’Església Catòlica (1992) i les necessitats actuals en el camp de l’evangelització i de la catequesi.

El Catecisme «Testimonis del Senyor» té com a objectiu donar continuïtat a la catequesi després de la Primera Comunió, preparar per a la Confirmació i, d’aquesta manera, ajudar a aprofundir en la fe als adolescents. Promovent i afavorint l’ús d’aquest Catecisme als nens i adolescents després d’haver rebut la Primera Comunió, podem col·laborar a mantenir-los vinculats a les comunitats parroquials i als moviments i associacions apostòliques, en el període que va fins a la catequesi preparatòria del Sagrament de la Confirmació .

DISPOSICIONS NORMATIVES

Tenint en compte tot això, especialment els aspectes teològics, pastorals i canònics als quals s’ha fet referència, i molt particularment quant disposa el cànon 775 del Codi de Dret Canònic, disposo el següent per a la nostra Diòcesi d’Eivissa:

Juntament amb el Catecisme de l’Església Catòlica, el Catecisme Testimonis del Senyor serà obligatori per a la catequesi de postcomunió de nens i adolescents entre els 10 i 14 anys.

Es demana a tots els sacerdots, i molt especialment als rectors, conèixer i estimar aquest Catecisme i realitzar una tasca seriosa d’aprofundiment i formació dels catequistes al voltant dels mateixos. Així mateix demano també als rectors i catequistes que aquest Catecisme arribi a les mans dels nens, nenes i adolescents, de manera que, juntament amb la Sagrada Escriptura, sigui considerat com l’autèntic i principal llibre de la fe per a aquesta edat.

A les sessions de catequesi, els materials complementaris de tipus pedagògic no poden substituir en cap cas l’ús directe del Catecisme per part dels catequistes i adolescents. A la Diòcesi d’Eivissa es podran fer servir els materials pedagògics aprovats i publicats per la Conferència Episcopal Espanyola o per la nostra Delegació Diocesana de Catequesi, que ha de procurar que estigui garantida la seva solidesa doctrinal i pedagògica.

Encomanant al Senyor i als nostres Patrons, la Verge de les Neus i Sant Ciriac, diaca i màrtir, l’acollida generosa i els fruits pastorals d’aquestes disposicions, dispose que aquestes disposicions normatives entraran en vigor a començament del curs pastoral 2014-2015. Envieu-vos als interessats i publiqueu al Butlletí oficial del Bisbat d’Eivissa.

Donat a Eivissa, a vint dies de setembre de l’Any del Senyor de dos mil catorze, Festa de la Mare de Déu de la Mercè.

+ Vicente Juan Segura,

Bisbe d’Eivissa

Signat. Marcelo Gabriel Jofré

Canceller Secretari

Deja tu comentario