DECRET SOBRE L’ENTRADA EN VIGOR DE L’CATECISME

VICENTE JUAN SEGURA

PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÒLICA,  BISBE D’EIVISSA

La Conferència Episcopal Espanyola va aprovar en la LXXXVIII Assemblea Plenària, i la Santa Seu va reconèixer amb un Decret de la Congregació per al Clergat del 7 de juny de 2007 el Catecisme destinat a la formació religiosa dels infants entre els sis i els deu anys que porta com a títol «Jesús és el Senyor». En aquesta frase s’explicita la confessió de fe de l’Església i en proposar aquest catecisme la fe als nens en aquesta etapa de la seva formació catequètica, se’ls vol fer que confessin la seva fe en el Senyor, mort i ressuscitat per la nostra salvació, de manera que li puguin conèixer, estimar i imitar.

Desitjo, doncs, lliurar aquest text als nens i nenes que en la seva preparació per recórrer el camí de la iniciació cristiana, podran descobrir efectivament com Jesús és el Senyor. Al costat d’aquests destinataris més directes, ho poso en mans de les famílies, esglésies domèstiques, que tenen la missió de ser transmissores de la fe, així com el lliuro als sacerdots i catequistes, responsables i animadors de la catequesi, a les institucions catòliques de la diòcesi en l’àmbit educatiu, de manera que tots puguin acompanyar els nens en la seva trobada amb el Senyor.

Tenint present el que disposa el cànon 775 del Codi de Dret Canònic vigent, per mitjà del present escrit

DECRETEM

que a partir de l’1 d’octubre de 2009, a totes les Valls, Col·legis i Comunitats cristianes de la diòcesi d’Eivissa, el Catecisme de la Conferència Episcopal Espanyola «Jesús és el Senyor», en qualsevol de les seves versions lingüístiques aprovades per la mateixa Conferència Episcopal, sigui el Catecisme oficial i obligatori per a la iniciació en la fe i preparació dels nens per a la Primera Comunió. Per això, prego vivament a tots els fidels de la diòcesi, i molt especialment als rectors, catequistes, pares i educadors, que sigui aquest el text utilitzat en la seva acció catequètica.

Donat a Eivissa, a 15 de setembre del 2009.

+ Vicente Juan Segura,

Bisbe d’Eivissa

Deja tu comentario