La parròquia de Jesús és l’única de tota la diòcesi que el dia de la seva festa patronal celebra tres misses. La primera, a bon matí, perquè els familiars dels difunts puguin, guardant el seu dol, assistir a missa i resar un respons, al cementeri, pels seus avantpassats demanant pel seu etern descans.

La tercera, a posta de sol, coneguda, també, com a Missa de l’oferta dels fruits, en la que els pagesos ofrenen a la Mare de Déu els fruits dels seus horts per entregar a la Residència Reina Sofia. (Seria bo, troba aquest cronista, que el mossènyer amb els obrers pensassin que fa un anys tenen, dins la seva jurisdicció arxiprestal la residència de Can Blai per compartir amb ella els «fruits de Nostra Dona la Mare de Jesús».)

I la segona, la missa solemne del dia, l’ofici, presidida pel sr. bisbe i las autoritats locals i insulars. A les onze en punt, tocava la campana al mateix temps que entrava el seguici a la nau precedit per la creu alçada, al toc del tambor i les castanyoles de la colla del Pla de Jesús, les autoritats, els obrers i els celebrants. Engalanen l’altar, els cirials, la bandera de la parròquia i com a rere fons el retaule, important pintura valenciana del 1500, recentment restaurat. Retaule que representa la Mare de Déu de la Llet que dona de mamar el Nen Jesús. Mentre el sr. bisbe encensa l’altar, acompanyat per l’orgue, el cor canta el laudate. A l’homilia, el sr. bisbe, ens anima, en sentides paraules, a acostar-nos Déu perquè d’Ell ens ve l’ajuda per obrar i viure, al llarg de la nostra vida, com a bons cristians.

Acabada l’homilia el secretari canceller del bisbat llegeix el decret, signat pel sr. bisbe Vicente Juan Segura, pel qual autoritza coronar La Mare de Déu de Jesús i al Nen, amb una corona de plata sobredaurada en or. Es procedeix a beneir les corones als acords de l’orgue i del cant de l’Ave Maria de Chubert, posar, amb precisió i esment, la corona règia i l’aureola circular que envolta el cap de la Patrona de Jesús. I el Fill Jesús amb un nimbo en forma de tres raigs de llum que envolten el seu cap el qual reposa sobre els braços de la seva mare. El simbolisme de les pedres precioses neix com una esquerla que arriba a ser perfecta i pura, blanca, com la neu. Dites pedres, de poc valor, però de gran simbolisme han set escollides per a la confecció de la nova corona que cobrirà a nostra Mare de Déu de Jesús per recordar-nos el camí de Fe cap a la Llum. Tot el poble, posat en peus, canta a una sola veu el «Crec en un Déu,» com expressió de la Fe que batega en el seu cor.

Continua la celebració eucarística, seguida de prop, amb respecte i fervor per tota la feligresia, tanta, que no té cabuda dins l’església. Acabada aquesta comença a sentir-se el redoblar dels tambors i les cornetes de l’Agrupació Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo, de la parròquia de Santa Creu, per iniciar la processó, precedida, com manen els cànons, per la creu alçada, la bandera de la parròquia, portada per les primeres autoritats civils com a signe d’unió i de respecte del poble amb les autoritats polítiques. Segueixen els sants i santes de més devoció dels veïns, la imatge recent coronada, els celebrants, i el poble que amb devoció aclama Déu que l’estima.

No es pot donar per acabada la ceremònia sense que tots els presents  gaudeixin de l’actuació de la Colla de Ball Pagès d’es Pla de Jesús, mentre el obrers ofereixen orelletes, bunyols i mistela.

Bé li podriem dedicar, a Ntra. Sra. de Jesús, la següent cançó, en forma de pregària, treta del poemari de cançons marianes:

Salve, oh Verge, vestida d’or i argent, / vos qui abraçau un Fill omnipotent, / no permeteu que lluny del vostre cor / me perdi mai, oh Reina de l’Amor. Oh Maria!

Deja tu comentario