Avui, segon divendres de febrer, vam celebrar afortunadament, un any més, i és així una bella realitat des de fa més de 50 anys a Espanya el «Dia de Dejuni Voluntari» i el diumenge el «Dia de Mans Unides», una Associació de la Església Catòlica a Espanya per l’ajuda, promoció i desenvolupament del Tercer Món. És, al seu torn, una Organització No Governamental per al Desenvolupament, (ONGD), de voluntaris, catòlica i seglar que treballa per donar suport a diferents pobles estrangers necessitats en el seu desenvolupament i sensibilitzant la població espanyola, activitat bona, com són totes les de l’Església Catòlica, encara que alguns les ignorin o els posin dificultats, lluitar contra la fam i la pobresa, per la sostenibilitat del medi ambient, per aconseguir el desenvolupament dels països pobres i millorar les condicions de vida de les persones més necessitades.

Gràcies a Càritas es ajuda als necessitats a les nostres Illes d’Eivissa i Formentera i gràcies a Mans Unides es ajuda als necessitats de fora. Aquí hem celebrat fa uns mesos el cinquanta aniversari de la seva presència i activitat, perquè hi ha diocesans nostres que aquí col·laboren amb aquesta entitat que va arribar a la nostra Diòcesi de la mà del sacerdot José Prats Torres, que va donar a conèixer els seus objectius a l’illa a les dones d’Acció Catòlica, els qui van organitzar la primera Campanya Contra la Fam a Eivissa el 1967.

Amb el lema que aquesta bona i noble Organització Mans Unides ha posat per a aquest any «COMPARTEIX EL QUE IMPORTA» qualsevol persona que vulgui adherir-se a la Campanya podrà encendre la seva pròpia llum de solidaritat en els 58 països on Mans Unides porta a terme projectes de desenvolupament . I així, en totes les celebracions eucarístiques d’aquest cap de setmana les col·lectes a les parròquies i capelles de la nostra diòcesi seran per a Mans Unides. I no s’acaba aquí tota l’ajuda que en la nostra Diòcesi, a través de la bona, activa i generosa activitat de l’anomenada Delegació Diocesana de Mans Unides, al llarg de l’any es van fent activitats en tots els nostres pobles sense excepció, siguin grans o petits, col·laboració en alguns col·legis, concerts, venda de coses i amb això es recullen els mitjans per fer front a l’ajuda que se’ns demana des de la Comissió Permanent d’Espanya de Mans Unides. I amb les accions de Mans Unides d’aquí els noms d’Eivissa i Formentera són coneguts també com a illes on la seva gent és generosa i disposada a ajudar els altres.

Gràcies a la teva ajuda que els socis, els voluntaris i els participants en activitats de la nostra Mans Unides nens, nenes, dones i homes, famílies i comunitats tindran aigua, menjar, educació, medicines, projectes i esperança. Sense aquesta ajuda solidària moltes d’aquestes persones no tindrien una vida digna.

Per això, aquesta Jornada sigui una invitació i animació a col·laborar amb Mans Unides, que aquesta col·laboració sigui efectiva i generosa. I aquesta col·laboració no sigui només aquest cap de setmana, sinó al llarg de tot l’any, en aquestes activitats que s’organitzen i que són una recepció d’ajudes a aquests necessitats de fora però com aquí les organitzen tan bé, són també motius de alegria i satisfacció per als participants.

Que aquesta celebració faci que segueixi i que augmenti encara més el seu bon moviment. Que totes les nostres parròquies, moviments, germandats, confraries, associacions i comunitats cristianes de la nostra Diòcesi participin bé i molt en les campanya contra la fam i la necessitat. Mans Unides ens ofereix a tots una oportunitat per col·laborar mitjançant petits gestos que ajudin a trencar la lògica de l’egoisme i menyspreu per obrir portes que condueixin a la fi de la fam al món.

Avui, doncs, estça sent el Dia del Dejuni Voluntari i diumenge la Jornada Nacional de Mans Unides, que supera ja els cinquanta anys i segueix, ininterrompudament, duent a terme una tasca colossal de conscienciació en l’opinió pública sobre el problema de la humanitat de la fam al món, i apuntant respostes concretes per pal·liar aquest terrible drama, reflex d’un cor humà que es tanca individual i insolidàriament.

És cert que no és una obra d’enginyeria o estructuració política que en el concert de les nacions botiga a eradicar satisfactòriament la fam al món. No obstant això és un moviment eclesial que contribueix a la presa de consciència del problema i a solucionar algunes situacions molt concretes amb projectes propis. Per això, anualment, truca a la porta de les nostres consciències i reclama la nostra contribució econòmica per a aquests projectes concrets que es seleccionen i aproven escrupolosament. Els homes som així, necessitem que ens diguin una i altra vegada per recordar-nos una cosa que mai hauria de passar a l’oblit: que tots som germans, que la meva vida pressuposa la de l’germà, que al contrari del que pensava i actuava Caín sí que som guardians dels nostres germans, i que no podem tancar les nostres entranyes a les necessitats dels altres, sobretot els més febles, perquè són, sense més, els nostres germans.

Déu ha fet un sol món sense distinció ni privilegis, perquè fem d’aquesta terra una casa comuna. Que lluny encara hi som tots, en particular els cristians, d’entendre-ho i viure-ho com reclama la nostra fe. Com assenyala el Papa Francesc, «avui, creients i no creients estem d’acord en que la terra és essencialment una herència comuna, els fruits han de benefi ciar a tots. Per als creients, això es converteix en una qüestió de fidelitat al Creador, perquè Déu va crear el món per a tots »(Laudato si). i hauríem de baixar el cap avergonyits davant d’aquestes paraules de Sant Joan Pau II, decidits a actuar: «Cinquanta anys després de la solemne proclamació de la Declaració Universal dels Drets Humans, moltes persones encara es troben sotmeses a les més degradants formes d’explotació i manipulació, que fan d’elles veritables esclaves dels més poderosos, de les ideologies, del poder econòmic, de sistemes polítics opressors, de la tecnologia científi ca »(Ecclesia in Asia, 33).

Mans Unides, que neix no ho oblidem des de les exigències de la fe cristiana i vol viure i treballar des d’ella, apel·la a tota la societat perquè compartim de veritat, perquè visquem la veritat del nostre ésser que és compartir i no tancar-nos als nostres germans que passen gana, que pateixen la misèria, que són víctimes de l’egoisme insolidari, que viuen l’opressió de la injustícia infligida pels seus propis germans, que som nosaltres. Per això el lema de la Campanya d’enguany, Comparteix el que importa. Compartir és el que importa per poder canviar la situació. Compartir exigeix ​​un canvi necessari en les conductes, a la manera de ser, d’organitzar-la societat. Necessitem un canvi profund en les nostres actituds, una renovació moral, unes noves relacions entre els homes i els pobles, unes formes noves de situar-nos davant del món i els seus recursos. Cal viure de manera més sòbria, senzillament perquè no morin de fam i de misèria tantíssims milions d’éssers humans. És imprescindible consumir menys per a compartir més, no malgastar sinó aprofitar, abandonar tant egoisme per lliurar-nos de veritat als altres. Necessitem .colaborar amb el nostre treball, les nostres aportacions i els nostres gestos solidaris amb aquelles iniciatives, persones i institucions, que serveixen als pobles que pateixen la fam i la misèria. Aquestes iniciatives, com és la de Mans Unides, estan aplicant, i fins i tot multiplicant, els recursos econòmics que recapten a necessitats i programes concrets amb resultats importants en la lluita contra la fam. Són programes encaminats a millorar les condicions de vida de les persones i possibilitarà processos de autosufi ciència comunitària. Les necessitats són tan grans, que l’ajuda actual és insuficient. Si tots compartíssim, si cooperásemos amb generositat, quant podríem fer en aquest projecte comú d’eradicar la fam del món, almenys pal·liar-en algunes parts i així fer un sol món per a tothom. Col·laborem generosament amb els nostres mitjans econòmics, amb les nostres actituds renovades, amb el nostre treball en la Campanya de Mans Unides.

Desitjo també felicitar i agrair a tots els voluntaris i col·laboradors que, inspirats per la sev consciència cristiana, estan compromesos amb la Campanya contra la fam de Mans Unides. A tots, doncs, animo i endavant per aquests bons camins de l’Església Catòlica.

Deja tu comentario