HOMILIA CLAUSURA ANY DE LA MISERICÒRDIA Santa Església Catedral 19 novembre 2016

En tota l’Església universal es celebra avui la solemnitat de Crist Rei i nosaltres, a més, tenim la cloenda de l’Any Jubilar Extraordinari de la Misericòrdia que el Papa Francisco va obrir el 8 de desembre de l’any passat i nosaltres ho vam acollir el diumenge 13 de desembre, declarant porta santa la porta principal de la nostra Catedral. En Any Jubilar de la Misericòrdia ha estat una mica gran i extraordinari. En efecte, ha estat una ocasió que hem tingut per reflexionar i ser conscients que Déu és misericordiós i, coneixent aquesta misericòrdia de la qual nosaltres, tots nosaltres sense excepció, som beneficiaris, ser també nosaltres compassius com el nostre Pare celestial ho és. Al llarg d’aquests mesos he anat dient en moltes parts que si Eivissa i Formentera viuen i acullen els ensenyaments i els propòsits d’aquest Any Jubilar de la Misericòrdia, seran unes Illes, uns llocs millors encara del que ja són, perquè experimentar la misericòrdia de Déu amb tots és una cosa molt bona i sent conscients d’aquesta misericòrdia divina ser també nosaltres compassius ens fa millors a nosaltres i millors els nostres ambients. Les lectures que hem escoltat avui ens ajuden a conèixer, a comprendre i, en conseqüència, a tenir en compte el Regnat de Jesús, que sent expressió de la misericòrdia del Pare i redemptor de la humanitat, de tota la humanitat, és Rei i Senyor de l’Univers. Per advertir això, la primera lectura ens ha presentat la solemne coronació de David com a rei del poble d’Israel. David ja havia estat declarat rei de les tribus del sud del país pel profeta Samuel; ara també els caps de les tribus del nord ho reconeixen i proclamen com l’elegit per Déu per a regir, és a dir, per ajudar, a tot el poble d’Israel. Així, David se’ns presenta com a figura de Crist: la seva reialesa és una anticipació profètica i prefigurada de la realitat de Crist.

A la segona lectura, presa del llibre dels Colossencs, hem escoltat el gran i solemne himne cristològic que fa Sant Pau en el qual s’expressa la reialesa de Crist, la seva sobirania sobre les ànimes i sobre el món sencer: Crist és rei de l’univers , és Aquell mitjançant el qual han estat creades totes les coses de la terra, tot es manté en Ell (v. 17); Jesús és aquell per mitjà del qual Déu Pare ha volgut reconciliar amb si totes les coses.

I l’Evangeli, presentant-nos a Jesús al Calvari sembla com es desmentís aquesta dignitat real de Crist: en efecte en el Calvari Crist és clavat a la creu i al costat de dos malfactors. Sobre el Calvari, a més, la dignitat real de Crist és objecte de menyspreus i burles per part dels caps, per part dels soldats, per part d’un grup del poble, i també per part d’un dels malfactors. I davant d’això,

¿Com exerceix Jesús la seva reialesa? Doncs Jesús l’exerceix a través de la misericòrdia i el perdó. I això es veu clarament en el passatge de la creu que ens explica avui Sant Lluc. Però Jesús no fa això només en aquest moment: ho fa sempre. Recordem, per exemple com la seva vida a la terra ha estat expressió d’un gran amor per tots, fins i tot pels pecadors, ha tingut misericòrdia fins i tot amb us més allunyats de Déu, per exemple el cas de la dona pecadora perdonada.

Jesús, volent ser amic de tots accepta les invitacions a menjar amb els publicans tot i les crítiques dels que es creien bons pensadors. I les paràboles que ens explica Lluc, com la de l’ovella perduda, la moneda perduda, el fill pròdig, etc.) i la seva trobada amb Zaqueu. Jesús tracta de se salvi tot, inclús el que va per camí de perdició.

I així, al final de la seva vida terrenal, des de la creu Jesús diu: «Pare, perdona’ls perquè no saben el que fan» i obre les portes del Regne del cel al lladre penedit: «Avui seràs amb mi al paradís».

La litúrgia, doncs, d’avui ens vol deixar ben clar el missatge de la misericòrdia i l’amor de Déu fins al final. I això no és només una definició de com és Jesús: és una lliçó de l’amor que també nosaltres hem de tenir cap als altres, un amor que faci superar totes les barreres, de les més grans a les més petites, coses que ens poden dividir i separar. Jesús és Rei i reina amb misericòrdia i amor. Quina gran exemple, que gran ensenyament, que gran compromís per a nosaltres!

Clausurem avui Any Jubilar de la Misericòrdia a la nostra Diòcesi. Ha estat una oportunitat de veure com és Déu. Déu ha mostrat la seva misericòrdia de diferents maneres, que es poden expressar així: mitjançant el perdó dels pecats, mitjançant la justificació de la humanitat pecadora, i mitjançant l’alliberament realitzada per la mort i resurrecció de Jesucrist. I Jesucrist, Déu fet home, ha practicat en totes les seves paraules i obres la misericòrdia, sense cap excepció. El que Déu és misericòrdia i per això ens perdona els pecats i ens fa justos amics i fills seus són bones notícies per a la humanitat: alegren el cor, treuen la por, inciten a la gratitud ia l’alegria, així com a practicar també la misericòrdia .

Al llarg d’aquest any persones individuals, matrimonis, famílies, parròquies, escoles, grups, associacions, etc. han anat celebrant la misericòrdia de Déu, venint a aquesta Catedral, passant la porta santa, fent la professió de fe i pregant pel Papa i acudint al Sagrament de la confessió.

I al costat dels eivissencs i formenterers ha tingut la sort i la satisfacció de veure a molts turistes i visitants que arribant fins aquí no s’han quedat només en la contemplació dels nostres bells béns artístics, sinó que davant la indicació de la porta santa, veient que hi havia qui podia confessar, duien a terme els actes propis de l’Any Jubilar.

Així, doncs, hem tingut oportunitat d’anar coneixent més i millor el pensar de Déu manifestat en Jesús, que Déu ens salva, que la nostra vida a la terra ha de ser una joiosa acció de gràcies a Déu perquè Déu ens salva, ens perdona, ens cuida com a fills, ens acompanya amb misericòrdia. Que sent Pare ens fa a tots germans i els que més ajuda necessiten s’han de rebre-la en conseqüència, fent-ho tot bé perquè estem de pas cap a la casa del Pare.

Així, doncs, l’Any de la Misericòrdia ha de concloure portant-nos a la pràctica ordinària de les catorze obres de misericòrdia, tenir cura uns dels altres ajudant i mai importunant i ser anunciadors de l’Evangeli de Jesús. Tant de bo això faci que d’ara en endavant hi hagi més compassius, és a dir, més voluntaris de Càritas, de Mans Unides, de les entitats benèfiques. Tant de bo això faci que hi hagi esposos i esposes siguin millors entre ells, millors entre si i més units els pares i fills; els veïns més estimats, els amics més ajudats. En definitiva que se’ns vegi misericordiosos a tots amb tots. Que qui entri en contacte amb els que hem celebrat a Any de la Misericòrdia vegi en nosaltres misericòrdia com nosaltres la veiem en Déu, en la Verge, en els Sants.

Com a record d’aquest Any de la Misericòrdia he volgut posar aquí a la Catedral la imatge d’una persona que, conscient de la misericòrdia de Jesús va ser misericordiosa: Santa Teresa de Calcuta. La profunda impressió que li causava la misèria que observava en els carrers de la ciutat la va portar a lliurar-se per complet a la causa dels necessitats. La seva intenció està en la seva frase que descriu la seva acció: «Vull portar l’amor de Déu als pobres més pobres; vull demostrar-los que Déu estima el món i que els estima a ells ». La seva jornada començava cada dia amb una bona estona de pregària davant Jesus present en l’Eucaristia; i acollint el que Jesus li deia, la resta de la seva jornada era la pràctica i l’exercici de la caritat amb tots i especialment amb els més pobres i necessitats. Així ens ho descriu amb una de les seves frases que a mi m’han impressionat sempre i que és una mica la descripció o resum de la seva vida: «El fruit del silenci és l’oració. El fruit de l’oració és la fe. El fruit de la fe és l’amor. El fruit de l’amor és el servei. El fruit del servei és la pau ». Que la contemplació, doncs, d’aquesta imatge ens ajudi a que siguem així.

Concloc amb un desig del Papa Francisco: «Com m’agradaria que els propers anys estiguin immersos en la misericòrdia, per anar a la trobada amb cada persona portant la bondat i la tendresa de Déu! Que a tots, creients i els allunyats, pugui assolir el bàlsam de la misericòrdia com un signe del Regne de Déu, ja present entre nosaltres «. Que això sigui una realitat entre els que vivim a Eivissa i Formentera.

Deja tu comentario