«La bondat i l’amor del Senyor duren per sempre»

La diòcesi d’Eivissa pot cantar amb gratitud aquesta tornada a la bondat del Senyor, perquè Déu és amb nosaltres.

El dissabte, 20  d’octubre, la família Ramírez-Cabrera es va comprometre, comunicant a tota l’Assemblea cristiana reunida a la catedral que, «Jo i la nostra Casa servirem al Senyor»( Jos 24.15.) I ho feu rebent l’ordre del diaconat permanent en Pere Miquel, espòs de na Marta.

Centenars de feligresos l’acompanyaren mentre el sr. bisbe envoltat de canonges, capellans i seminaristes, l’esposa i llurs fills, la família Cabrera, tota ella, religioses i religiosos, la comunitat neocatecumenal, resava «Te suplicam, Senyor, que atenguis propici a aquest servent teu a qui consagram humilment per a l’ordre del diaconat i el servei del teu altar» (Ritual de la consagració).

Solistes i el cor de la parròquia de Santa Eulària, nadons, nens petits, adolescents i joves, matrimonis i majors, solemnitzaren la ceremònia en la que el sr. bisbe, abans de consagrar en Pere, li proposà com exemple del seu ministeri el passatge de la visitació de Maria a la seva cosina Elisabeth. Sempre sol·lícita ella a estar prop dels que més la necessiten

Acabà l’ofici consecratori posant a la família baix l’empar de Maria cantant l’himne «set segles fa» entrellaçant les illes pels freus que les uneixen: «Eternament, Eivissa i Formentera, /siguin vostros del tot, eternament./ Mentre la mar floreixi d’escumera i passi dalt del cims s’ala dels vents, / bé canti s’alegria o salmegin ses hores de tristor, /Mare del bon Amor, santa Maria, Regnau en nostro cor./

 

 

Deja tu comentario