El darrer dissabte del mes de setembre, a sol post, prengué possessió, com a rector de la Parròquia de Sant Antoni Abat, el Rd. D. Francesc Xavier Torres Petters. Hi era present, també, el nou vicari parroquial el Rd. D. Sergi Albert Pérez García.

La ceremònia fou austera, solemnitzada pel cor de la parròquia cantant a capel·la. Emocionant la litúrgia, quasi tota ella en eivissenc. S’inicià amb el càntic «Al·leluia! Som a la casa del Senyor». Una campanada que tocava el cor perquè tot el públic, posat en peus, rebés els celebrants i es disposàs a participar de  l’eucaristia que començava en aquell precís moment. El nou mossènyer, al llarg de la celebració rebé de mans del sr. bisbe, com a símbol de responsabilitat, les Claus de l’entrada i del sagrari, també l’Evangeliari comunicant-li que es fes responsable de la pastoral, catequesi, respecte i adoració a Jesús sagramentat en tot el recinte.

Després de realitzar, públicament, la professió de fe i promete que es feia responsable d’ensenyar la doctrina de l’Església segons el Depòsit de la Fe prengué possessió de la Seu, amb un tronador aplaudiment per part dels fidels, del Confessional i de la Font del Baptisme. Acabà tocant les Campanes perquè tot el poble de Sant Antoni de Portmany sentís la crida del Senyor abans de començar els oficis litúrgics.

En l’homilia el sr. bisbe destacà la labor responsable, durant 28 anys, de l’anterior rector, D. Vicent Colomar, Pins, a qui agraí la tasca evangelitzadora i catequètica realitzada amb l’ajut dels obrers, catequistes, voluntaris i fidels en general. Així com la promoció social de la parròquia a través de Càritas. Com a resposta a les paraules del sr. bisbe, en la comunió, el cor cantà un càntic emblemàtic per a tot cristià que es reuneix a l’església per resar i participar de la vida litúrgica parroquial: «Jesucrist ens ha estimat / com ningú mai ho ha fet./ Estimem-nos uns als altres / si volem regnar amb Ell.»/

A punt d’acabar la celebració, el nou mossènyer parlà al públic demanant que el perdonassin per les seves faltes i incorreccions. Els hi suplicà que si no estaven d’acord amb alguna actuació personal li ho fessin saber personalment.

A la sortida del temple compartiren orelletes, flaó i mistela mentre el nou rector rebia els beneplàcits de l’alcalde i dels assistents a la ceremònia religiosa.

Deja tu comentario