El diumenge, 29 de juliol, les campanes de la catedral donaren el toc de festa anunciant a la Vila d’Eivissa que les Germanes Marta i Maria celebraven la seva patrona: Sta. Marta. L’interior de la catedral era cuidadosament engalanat. El cor de Sta. Creu, dirigit per n’Elena, i els nombrosos assistents esperaven l’inici de la processó d’entrada, presidida pel sr. bisbe, per entonar el càntic de la unitat: Unidos en el nombre del Señor.

Al salm responsorial fue: Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Escoltàrem la narració de l’episodi de la mort de Llàtzer, el germà de Marta i Maria. I a l’homilia, el sr. bisbe desglossà els dos episodis que es narren a l’evangeli: Davant l’actitud inquieta i bellugosa de Marta, Jesús li diu: «Marta, Marta, Maria ha triat la millor part«. I en el segon episodi comentà la mort de Llàtzer i el sentiment de dolor i emoció de Jesús que plorà per la mort de Llàtzer. No li faltaren paraules d’esperança quan digué a Marta que el seu germà ressuscitaria perquè Ell és la Resurrecció i la Vida. Continuà parlant de que la família de Llàtzer estimava Jesús i Ell els corresponia. La seva casa era la seva llar quan anava amb els apòstols a Jerusalem. Parlà del santuari que hi ha a Cuba dedicat a Sant Llàtzer i que fou visitat pel papa Joan Pau II, com a prova de la devoció del poble cristià a aquest sant. Acabà dirigint unes paraules a les Germanes Marta i Maria, fundades l’any 1979 a Guatemala, i la seua presència a la diòcesi ara fa 13 anys. Actualment estesa per onze nunciatures desenvolupen el seu carisma propi: l’espiritualitat interior i l’acció directa als més necessitats.

Continuà amb l’ofertori i mentre els acòlits preparaven l’altar el cor cantava: Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Acabada l’eucaristia entonà l’himne propi de la congregació, una estrofa del qual transcric: Mujeres del evangelio, Marta y María, a las dos, amigas de Jesucristo y testigos de su amor. De ti aprenderemos, Marta, a servir siempre al Señor en el pobre, en el enfermo en el que sufra un dolor. También de ti aprenderemos, Marta, la creyente fiel a no dudar del Maestro y confesar nuestra fe.

Y seguírem la festa en el locals annexes a cal sr. bisbe amb un fraternal i calorós àgape ofertat per la comunitat de les Germanes Marta i Maria a tots els presents. FELICITATS, per la formosa, humil i callada missió que desenvolupau en la nostra diòcesi.

Deja tu comentario