Entrada

CARTA PASTORAL AMB MOTIU DE LES NOCES D’OR DE LA CORONACIÓ DE LA VERGE DE LES NEUS

Estimats germans en el sacerdoci, Estimats religiosos i religioses, Fidels tots molt estimats en el Senyor: 1. Introducció Santa Maria, la Mare de Déu i de l’Església, dona evangelitzada i evangelitzadora ha guiat el camí de l’Església a Eivissa i Formentera. Quan el 8 d’agost de 1235, les tropes cristianes van entrar a Eivissa van...

9 de octubre de 20059 de octubre de 2005by
Entrada

CARTA PASTORAL AMB MOTIU DEL COMENÇAMENT DE LA VISITA PASTORAL

Benvolguts germans en el sacerdoci, Benvolguts Religiosos i Religioses, i estimats fidels de la diòcesi d’Eivissa: Amb aquesta Carta desig comunicar-vos que vaig a iniciar la Visita Pastoral a la diòcesi. Amb ella pretenc acompanyar-vos a tots vosaltres, sacerdots, religiosos, religioses i fidels laics de les diferents parròquies i comunitats, compartir el goig de la...

9 de octubre de 20059 de octubre de 2005by