Entrada

DECRET SOBRE L’OBERTURA DE LA CAUSA DE CANONITZACIÓ PER DECLARACIÓ DE MARTIRI DELS SERVENTS DE DÉU JOAN TORRES TORRES I XX SACERDOTS DIOCESANS COMPANYS MÀRTIRS

VICENTE JUAN SEGURA, PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÒLICA, BISBE D’EIVISSA FEM SABER: Que atesos els nombrosos escrits d’alguns sacerdots i seglars, i escoltats otrosmuchos testimonis que sol·liciten el començament de la causa de canonització de JUAN TORRES TORRES i Companys Màrtirs, immolats per odi a la fe, segons es desprèn,...

23 de noviembre de 200823 de noviembre de 2008by
Entrada

DECRET SOBRE LA CELEBRACIÓ DE L’ANY PAULÍ A LA NOSTRA DIÒCESI

VICENTE JUAN SEGURA, PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÒLICA, BISBE D’EIVISSA 1.- En la seva homilia en la celebració de les Solemnes Primeres Vespres de la Solemnitat dels Sants Apòstols Pere i Pau a la Basílica Papal de Sant Pau Extramurs el Papa Benet XVI anunci el 28 de juny de...

16 de junio de 200816 de junio de 2008by
Entrada

DECRET SOBRE ELS CONCERTS A LES ESGLÉSIES

VICENTE JUAN SEGURA PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÒLICA, BISBE D’EIVISSA En aquesta diòcesi d’Eivissa són freqüents les sol·licituds per celebrar concerts al recinte sagrat d’una església. Per a això s’addueixen molt diverses raons, que comprenen des de la facilitat per distribuir els concerts per tot el territori diocesà, fins a...

22 de febrero de 200722 de febrero de 2007by